אב"י הנחל - מכתב מא'

ב"ה, ד' כסליו תשכ"א טבריא.
כשאדם בא לאיזה נסיון, ידע כשיעמוד בזה הנסיון שהקדוש ברוך הוא יעשה לו נס.
יקרת ליבי מר ז.שזר הדגול ובעל עין חדה עמוקה ורחבה לבחון ולתפוס מי הוא המלך האמת על ישראל עכשיו. המבער כל השקר ורוח הטומאה של מנהיגי השקר. והדעות הזרות והסרוחות והמטונפות של חכמי הטבע ה' יחזק לבבו לילך בדרכי הצדיק ולא ימושו דברי תורתו מפיו לעולם.

כל מה שנתרבים יותר הנפשות הבאים אל הצדיק לקבל אור תורתו נתמעט ונתבטל יותר ההבל הרע אשר נעשה על הארץ. שהם הקשיות של האפיקורסים:
בדורות האחרונים האלה שמתגבר ומתפשט לאורך ולרוחב האמונות כוזביות של נביאי השקר. והכפירות של הכתות רעות העוסקים בחכמות חיצוניות ומרבים ספרים רעים של הבל וכפירה המלאים קיא צואה יותר מבית הכסא ואין סרחון וריח רע גרוע מהם בעולם. והם בחינת מי המבול שמבלבלין מאד ומתגברים להחריב את העולם. לבטל ולהשכיח התורה ומצוות כמו שרואים בחוש. בבחינת והמים גברו מאד למעלה מכל ההרים הגבוהים. היינו שאין רואים שום צד הצלה. ואין מקום לאחוז עצמו ולעמוד שם. כי לגודל התגברותם כמעט אפס תקוה חס ושלום. אבל ואתה מרום לעולם ה'. ועצת ה' לעולם תעמוד ובתוך עוצם חשכת אפילת התהום. זכינו שבימינו בימינו נתגלה סוד חידוש כזה. סוד כמוס ונעלם ונסתר כזה. שעולמות קדושים עליונים לא ידעו מזה. הוא אור הצדיק האמת שהוא נקודת מובחר האמת שבין הצדיקים השלמים המובחרים יחידי הדורות. ההולך לפנינו ועומד ולוחם עמהם לשבר ולבטל זוהמת חכמתם הנבוכות והמוטעות ולנפח העפירירות שהוא בחינת הכפירות מלב כל אחד מישראל, עד שיתלהב אור נקודת האמת שבלבבו וישרוף כל הרע והשקר. עד שיכסוף וישתוקק תמיד להשם יתברך ולתורתו ולצדיקיו ברצון חזק מאד. שזה העיקר, "אמת מארץ תצמח", מארץ דייקא דהיינו כשישראל נתונים עד הארץ. אז דייקא יעלה. כמו שכתוב "ועלה מן הארץ" מן הארץ דייקא.
המלקט והמסדר המתפלל עליו תמיד בכל לב ודורש שלומו והצלחתו בזה ובבא.
ישראל דב אודעסר.
(אב"י הנחל השלם מכתב מא')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה