אב"י הנחל - מכתב לז'

ב"ה, כ"ח אלול תש"כ, תל-אביב
אוהבי יקירי, מר ז.שזר, הטוב ונחמד לכל, השואב חיים ממימי החסד שבהם תלוי שורש חיותו ותיקון נפשו. יכתב ויחתם בתוך הקיבוץ הקדוש בספר הצדיק לחיים טובים ונעימים, לחיים ארוכים ולשלום אין קץ.

בשמחת לבבי קיבלתי מכתבו בצרוף צי'ק על סך מאה ל"י מיום כ"ד אלול, ושש אנוכי על ישועתו אשר היה ה' בעזרו וזכה שיתנוצץ בליבו הזך איזה מעט התנוצצות מאור הצדיק אשר חפר ומצא גאולה ופדות נפשנו, ומגעגע לנטוע אורו בלב ידידיו הסרים למשמעתו, ומשתוקק בהשתוקקות נמרץ בכל נפשו ומאודו לחזק ענייניו ולתמוך את אנשיו במנה יפה באהבה וברצון. אין בפי מלה להודות לו על כל החסד והטוב הזה, ישלם ה' פעלו הטוב, ויעזור ויגן עליו ועל ביתו ויברכם בשנה טובה ומתוקה, ויצליחו וישכילו במתיקת הדעת של רבינו ז"ל המוליך אותנו להחיות את עצמנו במעט הטוב אשר זוכין לחטוף בזה העולם, ולשמח את עצמנו בזה, ולהשתוקק לחטוף עוד, ולהתחיל בכל פעם מחדש לשוב לה' יתברך.

יקירי חביבי, למען ה' אל יזוז דעתו ומחשבתו, רק להיות עמנו על ראש השנה, ולהכניס ראשו בין הנפשות המקשרים את עצמם עם נשמת אור רבינו ז"ל, ואז טוב לו. ואם המניעות חזקים. עוד טוב יותר ויותר, כי עיקר החשק והכיסופין לשוב אליו יתברך מתגברין רק על ידי שבירת מניעות. חזק וחזק כי הכל יתהפך לטובה על ידי הניגון של ע"ב נימין של הצדיק הקדוש והנורא שלא היה לו שום הסתכלות בזה העולם, וכל העולם אינו עולה אצלו כהרף עין וכו'.

בידידות ואהבת עולם, הזוכרו תמיד בעמקי הלב ומעתיר ומתפלל עליו, דורש שלומו וישועתו בזה ובבא. המעתיק והמסדר.
ישראל דב אודעסר
(אב"י הנחל השלם מכתב לז')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה