אב"י הנחל - מכתב כט'

ב"ה, ד' תשרי תש"כ
יקירי, מר ז.שזר, הטוב ומתוק מדבש, השותה בצמא מימי החסד מימי הדעת, והתבונה של הצדיק האמת לכבות חימום הלב הבוער להבלי עולם הזה, אשרי לו ואשרי חלקו. שלום וחיים וכל טוב, אמן.

היום הגעתי לביתי ומצאתי מכתבו הנעים בצרוף הצ'יק על סך 100 ל"י, והנה אין לתאר הנחת רוח והעונג והחיות דקדושה שהיה לי מזה ברוחני וגם בגשמי, ונשאתי כפי וליבי בתפילה לאל עליון שיתן לו ולביתו חיים ארוכים וברוכים בכל מיני ישועות והצלחות כאוות נפשכם, ויזכה להמשיך הדעת הקדוש לתוך הלב, לתקן ולזכך ולטהר הלב מכל התאוות, ויוכל להתגבר להוציא לפועל כל מחשבותיו ותשוקותיו הטובות והנעלות הנעלמות מעיני בני אדם.

אוהבו אהבת דוד ויהונתן, המעתיר בעד שלומו ובריאותו וטובתו הנצחי.

ישראל דב אודעסר

הריני שולח לו מכתב שקיבלתי היום מחבר אמיתי שלי, ואודיעו כי באמת אני רחוק מהשבחים שכתב עלי כרחוק מזרח ממערב. (אב"י הנחל השלם מכתב כט')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה