אב"י הנחל - מכתב ה'

ב"ה, ט' שבט תשי"ח. טבריא
לכבוד מר ז.שזר הטוב והנעים, ברכת חיים ושלום רב.

שלשום שלחתי לו מטעמים טובים אשר אהבה נפשו, ואקוה שירגיש בהם נעימות רבה. גם עכשיו שולח לו מתנה טובה מבית גנזיו של רבנו, בת עיננו, נ'נ'מ'ח' (נחל נובע מקור חכמה), זצ"ל.

עיקר ביאת המשיח הוא לגלות האמת בעולם כי עכשיו האמת בגלות גדולה, וכל אחד אומר שאצלו האמת, ועיקר האמת יתגלה על ידי משיח וזה עיקר הגאולה.

אמת ושקר הם בחינת מלך ועבד, ומחמת התגברות השקר, נחלף בן המלך בבן העבד, עד שסברו על בן העבד שהוא בן המלך, ועל בן המלך להפך, כמבואר ב"סיפורי מעשיות". ועיקר ביטול השקר והתגלות האמת הוא על ידי שמבטל עצמו מכל וכל עד שהוא בבחינת עפר ממש, בבחינת "ונפשי לכל תהיה".

שהכל גדל מן הארץ, וכל הדברים והבריות הולכים ומונחים על הארץ, ואי אפשר שיפסקו ויתרחקו מהארץ אם לא על ידי כוח המכריח, היינו על ידי שיש מי שמכריח הדבר ונוטלו ממקומו מהארץ ומרחיקו ממנה. וכפי כוח המכריח, כן נתרחק הדבר מהארץ; ואחר כך כשנפסק כוח המכריח, חוזר הדבר לארץ, כי הארץ יש לה כוח המושך ומושכת כל הדברים לעצמה, כי אם לאו, לא היו יכולים להתקיים עליה, כי היה ראוי ליפול ממנה, מחמת שהיא כדורית וכל בני העולם עומדים סביבה, כידוע, אך שיש לה כוח המושך וכו'.

ויש צדיק אמיתי שהוא יסוד העולם והוא בבחינת עפר וכל הדברים עומדים עליו, וזה הצדיק הוא רק יחיד בעולם, ואפילו כל הצדיקים הם רק ענפים ממנו, כל אחד לפי בחינתו, יש שהוא ענף ממנו ויש שהוא בבחינת ענף מן הענף. וזה הצדיק היחיד בעולם הוא ענו ושפל ומשים עצמו כעפר, ועל ידי זה יש לו כוח המושך להמשיך כל העולם אליו לקרבם לה' יתברך ולתורתו הקדושה. וזה הצדיק ממשיך כל ההשפעות להעולם, שכל ההשפעות נמשכים מבחינת עפר מהצדיק הנ"ל.

והנה היה ראוי, שימשכו כל בני אדם לזה הצדיק שהוא בחינת עפר, שיש לו כוח המושך, כנזכר לעיל, אך על ידי כוח המכריח מפסיקין ומרחיקים ממנו; היינו שיש בני אדם, שעל ידי דיבורם ומעשיהם הם מכריחים את בני האדם להפסיקם ולהרחיקם מהצדיק הנ"ל, וכפי כוח המכריח כן מרחיק מהצדיק. ואחר כך כשיפסיק כוח המכריח יחזור וימשיך עצמו להעפר, להצדיק הנ"ל שיש לו כוח המושך! ועיקר התגברות כוח המכריח הוא על ידי גאוה וגסות הרוח וכבוד, שמתירא שיהיה נפחת כבודו ויתבזה כשיתקרב אל האמת. על כן כל מי שרוצה לידע האמת לאמיתו, ישפיל דעתו באמת, ויזכור פחיתותו ושיפלותו באמת וכל מה שעבר עליו מעודו; וכשירגיש שיפלותו באמת, אז בוודאי תתגלה לו האמת, ויתגבר כוח המושך על כוח המכריח, ויהיה נמשך בזריזות גדולה להצדיק האמיתי.

דרישת שלום לבבית לו והנלוים אליו וברכת בריאות בגוף ונפש.

ישראל דב אודסר - בית זלמן אודסר - טבריא
(אב"י הנחל השלם ה')
נַ נַחְ נַחְמָ נַחְמָן מאומן ♥ בִּירוּשָׁלָיִם

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה