אב"י הנחל - מכתב ז'

ב"ה כ"ז ניסן תשי"ח, טבריא.
לאיש חמודות, מר ז.שזר, שלום רב.

בחול המועד פסח כתבתי לכבודו קבלה על מכתבו עם הסך מאה לירות, והנה אין ביכולת לצייר את התענוג הגדול שגרם לי מדבר פלא הזה, כי באתי להכרה יתרה בענין נעימת נפשו האצילה. נתתי ליבי ולמדתי מזה כמה לימודים טובים של רמזים התעוררות והתחזקות הנחוצים מאד לענין הנשגב והעיקרי של ההתקרבות לאור הדעת החדש וישן של הצדיק האמת שהוא הרבי והמנהיג שלנו ושל כל בני ישראל לדורות עולם.

ועתה הריני נתכבד בזה לשעשע את נפשו הטובה והרחבה במטעמים טובים שאני עומד להוציא לאור בישועת ה' יתברך:

מורנו הרב רבי נתן זצ"ל אמר פעם לתלמידיו, אני אספר לכם את חלומי, ראיתי את אדמו"ר שבא אלי עם עוד אחד, וסיפרתי לפניו בדרך קובלנא כל אשר עבר עלי, ואמר לי אדמו"ר בזה הלשון, די האסט אבער מיט דיינע ספרים גיט געמאכט (אבל עם הספרים שלך עשית טוב). וזה האחד שהיה עימו נענע לו ראשו והסכים על זה, ואמר בזה הלשון: "יא יא, זייער גיט געמאכט" (כן, כן, טוב מאד עשית). ושאלתי את אדמו"ר מי הוא זה. והשיב לי, זה הוא משה רבנו עליו השלום.

גם ידוע שרבנו הקדוש סמך ידו עליו ואמר עליו שהוא יודע ממנו יותר מכולם.

בתחילת התקרבות מוהרנ"ת ז"ל אליו אמר אז, בא אלי אברך אחד ועל ידו לא יאבד אפילו שיחת חולין שלי. וכן היה, כי רק הוא עסק לפרסם תורת רבנו הקדוש בעולם ושיחותיו הקדושים, להודיע לבני אדם גדולת תורתו הקדושה לקרב על ידי זה אנשים רבים לה' יתברך, ועל ידי זה עמד עליו הס"מ ועשה עליו מחלוקת על ידי הרב מסוראן שנעשה לו רודף ושונא גדול עד לחייו, אבל סוף כל סוף "שפת אמת תכון לעד" והרוח סערה כלה ונאבד ואינו גדול אלא בשעתו.

עיקר אריכת הגלות, ועיקר עיכוב הגאולה הוא רק על ידי מחלוקת, כי בכל דור נמצאים בני אדם שהם חותרים להרחיק לב בני ישראל מהצדיק האמת, ועל ידי זה נתגלגלו כל החורבנות וכל הגלויות וכל האריכת הגלות של עכשיו. אך אף על פי כן "אתה מרום לעולם ה'", כי גם כמו כן נמצאים בכל דור ודור צדיקים וכשרים אמיתיים שהם נילווים אל הצדיק הגדול המובחר ושמחים לקראתו, ושומעים לעצתו ועל ידי זה תבוא הגאולה. מי שרוצה למלט נפשו מאש המחלוקת, היינו שלא יחזיק במחלוקת חס ושלום, עיקר הצלתו על ידי אמת.

בכל דור ודור צריכים לשוטט ולבקש ולחפש מאד מאד בכל כוחנו בכל מיני חיפוש במסירות נפש את הצדיק האמת עד שנזכה למצאו ולהתקרב אליו ואז נזכה לאמונה שלמה שעל ידי זה תבוא הגאולה. אשרי הזוכה לזה, אשרי המחכה לזה, אשרי המבלה כל ימיו להתגעגע ולהשתוקק ולכסוף לזה.

המשך יבוא בקרוב. בדרישת שלום לו ולביתו והנלוים אליו, וברגשי אהבת אמת לאמיתו שאינו תלוי בשום דבר בטל.

ישראל דב אודעסר - טבריא
{אב"י הנחל השלם - ז'}
נַ נַחְ נַחְמָ נַחְמָן מאומן ♥ בִּירוּשָׁלָיִם

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה