אב"י הנחל - מכתב כב'

ב"ה, י"א ניסן תשי"ט

אהובי כלבבי, מר זלמן שזר, שלום וחיים ארוכים אמיתיים.

היום הגיעני מכתבו בצרוף צי'ק על סך 100 ל"י, והיה לי לנחת ושמחה שראיתי בזה עוצם תשוקתו ותבערת ליבו אל נקודת האמת. ישלם ה' פעלו הטוב ויצליחו להמשיך על עצמו אור הצדיק שגילה נוראות להאיר לנו אלקותו יתברך בכל מקום שהוא, ולשים ליבו ועיניו היטב היטב לחשוב תמיד תורתו ושיחותיו ומעשיות שסיפר, עד שיזכה למצוא הבת מלך שנאבדה, היינו האמונה הקדושה האמיתית שנפלה בגלות גדול, ויבלה ימי חייו בטוב אמיתי רצונות כיסופים וגעגועים לה' יתברך, ויערב לו שמחת החג הקדוש שזכינו להיות בכלל ישראל עם הנבחר אשר בשבילנו עשה ה' את כל הניסים האלה שהוציאנו ממצרים וקרע לנו את הים וכו', אשר אז נתגלה אלוקותו וממשלתו בהתגלות נפלא ונורא עד אשר ראתה שפחה על הים וכו'. ונזכה להזהר ממשהו חמץ בגשמי ורוחני ולהרגיש נעימת קדושת הסדר של פסח.

כעתירת אוהב דבק מאח, אוהבו אהבה אמיתית שאינה תלויה בשום דבר בטל, דורש שלומו והצלחתו ושלום ביתו, ולכל הנלווים אליו שלום וחיים עד אין קץ.
ישראל דב אודעסר - בן עטר 28, תל-אביב.

(אב"י הנחל השלם כב')

נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה