אב"י הנחל - מכתב י'

ב"ה, כ' סיון תשי"ח, טבריא.
לכבוד חמדת ליבי החושק וצמא לשתות מים חיים נובעים ומתוקים מאד עמוק עמוק מי ימצאנו, ואין אדם יודע לשאוב ממנו, מר ז.שזר, שלום ונועם ה' יזרח עליו לאורך ימים אמן.

תמונת נועם פניו המביע עדינות של אהבת אמת ותמימות מצוייר בעומק ליבי ועומד לנגד עיני תמיד ואינני שוכח אותו. לדאבוני לא זכיתי לכתוב לו זה זמן רב, כי אני חולה וחלוש כוח לא עליך, ועתה הנני מתאמץ לכתוב מה שיזמין ה' לידי.

דע כי דייקא עכשיו בדורותינו אלה נמצא אור חדש כזה העולה על הכל שעדיין לא היה בעולם, המאיר לכל אדם בחשכת אפלתו למצוא על ידו פתח לצאת ממאסר החושך ורשת ההבלים ולהגיע לדרך ישרה. עיקר הטומאה והזוהמא הוא אמונות כוזביות וכפירות, וזה עיקר הגלות. ונתבטלין ונכנעין על ידי התגלות אלוקות שממשיך הצדיק האמת העוסק לקרב גם הרחוקים והנדחים אל ה' יתברך, ועל ידי זה תבוא הגאולה.

יש מנהיגים שנקראים בשם "רבי", ובוודאי אינם יכולים להנהיג אפילו את עצמן מכל שכן אחרים, ואף על פי כן הם נוטלין גדולה לעצמן ורודפים אחר התנשאות להנהיג העולם. צריך כל אחד לראות שלא להסמיך אותם, שלא ליתן להם שום תוקף ועוז, כי הם עצמן אינם חייבים כל כך, כי יש להם יצר הרע גדול להנהיג העולם, אך אלו הנותנים להם תוקף ועוז ונסמכים על ידם שיהיו נקראים בשם "רבי", הם עתידים ליתן דין וחשבון. ועל ידי זה גוזרין לגרש בני ישראל ממקום הישוב שנתישבו שם ישראל מכבר, אל מקומות שלא היה שם ישוב מעולם. אבל כשהחכם הראוי לסמיכה נסמך בשם "רבי", על ידי זה נתקדש האויר בבחינת אוירא דארץ ישראל, ועל ידי זה נתקן הכל.

עצות אמיתיות להנצל מבלבול ועקמימיות של זה העולם שמעקם ומבלבל הלב בלי שיעור, צריכין עתה בדורות הללו לחפש ולבקש מספרי רבנו ז"ל ואצל תלמידיו ואצל תלמידי תלמידיו וכו'.

אשרינו שאנו זוכים לידע מבעל הנפלאות אשר כל דבריו ודרכיו התמימים והעמוקים שהשאיר לנו ירושה טובה, כולם נפלאים פלאי פלאות עד אין חקר. ונפשי יודעת מאד שאין בכל העולם מי שידע וירגיש נפלאות כאלה, כאשר זכינו אנחנו בעינינו, אשר ילאה הפה לדבר והרעיון להכיל עוצם הנפלאות אשר עשה עימנו אדון הנפלאות לזכות לקבל אורות עצומות ונוראות כאלה מאור האורות וכו' וכו'.

אי אפשר לחיות איזה חיות בעולם כי אם על פי דברי קדשו של רבינו זצוק"ל אשר רק ממנו נמשך בחינת המלחא הממתיק מרירותא דעלמא, אשר בלא זה לא היה אפשר לחיות ולהתקיים כלל. אשרינו שאנו זוכים על כל פנים לידע מחיותנו, מי מחיה אותנו ואת כל העולמות כולם, מה שרוב העולם אינם זוכים לזה. חזק ואמץ ותגיל ותשיש בישועתו הקדושה אשר זכינו לשאוב מים בששון ממעיני הישועה, אשר עדיין לא נפסקו מימיו הקדושים כאשר אנו רואים בחוש שגם עתה נובעים דבריו כמעין הנובע.
המשך יבוא בישועת ה'. בדרישת שלום באהבת אמת.
ישראל דב אדעסר

{אב"י הנחל השלם - מכתב י'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה